Πιστοποιημένες Υπηρεσίες

2023-07-04

Η επιχείρηση μας διαθέτει όλες τις σχετικές άδειες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που προβλέπονται από το νόμο για την πώληση και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας.

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Α.Π:14586424988/2021

ΑΡ.ΑΔ. ΚΑΤ. Β' 1020/1401068/1-Γ

ΑΡ.ΑΔ. ΙΔ. ΕΠ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3015/39/60/4125-Β'